آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

شکیل یازیلاری .səkil yazılari 2

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/menimse.jpg
منیم سن
مال منی
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/mensan.jpg
من سنی
من تو را
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/NEDI.jpg
نه دی ؟ نه دیسن بیزه یاراشمیر
چیه چی میگی ؟ به ما نمیاد
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/CANIMSUVIRAMSANI.jpg
سئویرم سنی جانیم منیم
دوستت دارم جان من
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/BOYAT_SEVGI.jpg
بویات سئوگی
عشق کهنه
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/BAGLANTI.jpg
باغلانتی
وصال
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/JBKB.jpg
یاد دا قالیر
بخاطر می ماند
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/LAPCOX.jpg
من سنی لاپ چوخ
من تورا خیلی زیاد
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/mannsenn.jpg
سن من
من و تو
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/mektubyaz.jpg
آنا دیلینده یازدیم اوخویا بیلسن
به زبان مادری نوشته بتونی بخونی