آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

شکیل یازیلاری ...

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/birdamci..jpg
بیر دامجی سئوگی = یک قطره عشق

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bagrimyann.jpg
یاندی باغریم = معادل (جگرم سوخت)
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bunlar_se.jpg
بونلار سنین = اینها برا شما
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/coxgoze.jpg
چوخ گؤزل دی= خیلی زیباست

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/coxq_ya.jpg
چوخ قشنک دی یاشا=بسیار زیباست
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/coxsev..jpg
سنی چوخ چوخ سئویرم = تو را خیلی زیاد دوستت دارم
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/asqve.jpg
عشقو سئوگی = عشق و محبت
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alqislar.jpg

آلقیشلار=تشویق
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/anadilinde_ab.jpg

آنا دیلینده یازیب اوخوماق بورا دا = خواندن و نوشتن به زبان مادری  اینجا