آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

ev eşik

+0 به یه ن
ev eşik
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_l1.jpg
açar-آچار،zibilqabiزیبیل قابی،bardaq-بارداق،balış-بالیش،bölük-بولوک،boşqab-بوش قاب (بشقاب)

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_l2.jpg
buçaq-بوچاق،çdyi-چایی،çəngalbuçaq-چنگال بوچاق،çənqəl-چنگل،qaşiqlar،قاشیقلار،qaşıq،قاشیق


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_l3.jpg
ev،ائو-ışıqlıq،ایشیقلیق-qapı،قاپی-gəbə،گبهgilim،گیلیم-oba،اوبا

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_l4.jpg
ocaq-اوجاق،od،اود-samavarساماوار،şəkər-شکر-qənd،قند-quru،قوروhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_l5.jpg

tava-تاوا،qabqacaq-قابقاجاق،qablama-قابلاما،qazan-قازان،kasa-کاسا،kasalar-kasalar،

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_l6.jpg
paltaryuan-پالتاریوان،tas-تاس،duzqabı-دوزقابی،dişfırçasi-دیش فیرچاسی،süpürdgə-سؤپورگه،boru-بوروhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_l7.1.jpg

ütü-اوتو،iynə-اینه،dar-دار،şam-شام،qayçiقایچی،yorgandöşək-یورگان دوشک،