آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

səslər

+0 به یه ن
səslər

canlilar səsləri adı
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2sas_l2.jpg

keçi-bəkkillər ,qoyun-mələr,quzu-mələr,pişik-miyollar,qarğa-qarillar,tülkü-vaqıllar,at-kişnər ,
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2sas_l1.jpg

eşşək-anqırar,aslan,nərildər,bülbül-oxuyar,mal-böyürər,beçə(xoruz)-banlar,toyuq-qaqıllar,cücə-cikciklər,qurd-ular
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sas_l3.jpg

adam-danışar,ağlar.şgülər,sızıllar,sodxar,qışqırar,hoylar,haylar,saylar,söylər
yalvarar,yaxarar,soruşar,oxuyar,dinər,diyər,çığırar,bağırar