آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

یئمه لی لر

+0 به یه ن

فلش کارت خوردنی ها به زبان ترکی آذری با الفبای عربی -فارسی
آذری تورکجه سینده یئمه لی- یمه لی لر  فلش کارتی
عرب الفباسیندا
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali.f1.jpg
1-قیرمیزی آلما=سیب سرخ 2- آلی =آلو 3-البالی ،کیراز ،=آلبالو 4- بادام  5- ات =گوشت 6 - ارمود - امرود =گلابی
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali.f2.jpg
1-بود (ران)= تویوف بودو  2- باسلیق -باسلق 3 - بال =عسل          
4-دوغا آشی - آیرن آشی =آش دوغ 5- چؤرک -اکمک= نان  6 - چایی - چای
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali.f3.jpg
1-اریک - قیسی= زردآلو 2- انجیر 3- دویمه کاباب = کباب کوبیده 4- فتیر = نان شیرمال 5- ازگیل
6- اریشته آشی = آش رشته
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2yemali.f4.jpg
1-گوبلک =قارچ  2-فیسدیق -پسته 3-فیندیق = فندوق 4- لاواش =لواش 5- کوکه -         6   -کوفته = کوبیده
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2yemali.f5.jpg
1-پیتی= شوربا =چوربا 2-پاخلاوا -باقلوا  3- نار -انار 4- قاتیق- قاتق -یوغورت= ماست 5- قارپیز- هندوانه
 6- قاریشیق = آجیل
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2yemali.f6.jpg
1-قهوه 2-قایماق-قیماق 3- قاوالی=              4 -قوورما = قورمه سبزی     5-قورابیه    6 - قیمه


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali.f7.jpg
1- شفتالی-شفتالو 2- قوز- گیرده کان = گردو  3- قوز ایچی = مغز گردو 4- ساریمساق =سیر
 5 -ساری آلما =سیب رزرد 6-شاه توت
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali.f8.jpg
1-سوغان=پیاز 2-شیشلیک 3-شیرینی 4-سود آش -سودلو آش= آش شیر برج 5- سود =شیر 6- سومو=بربری
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali..f9.jpg
1- دوز-نمک 2- توت 3- تره وز= سبزیجات 4یاشیل آلما =سیب سبز 5- یاغ= روغن  6 -اوزوم = انگور
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yemali.f10.jpg
1-یئر بادامی= بادام زمینی   2-یئر آلماسی = سیب زمینی  3-یئمه لی = خوردنی 4- دولما -دولمه
 5- یومورتا = تخم رغ  6- یئر کؤکو =هویج