آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

بورا تالاردی

+0 به یه ن

در زبان ترکی آذری حروف صدا دار در کلمه تابع حرف صدادار  اول است .
مانندکلمه (آدَم ) که (آدام ) خوانده می شود 

مانند (خنچه )که (خنچا) خوانده می شود

متن زیر از کلمات ترکی در فارسی انتخاب شده و به  املا و نگارش فارسی نوشته شده که شما براحتی

می توانید این جملات  را بخوانید امتحان کنید ( بعضی کلمات در فارسی معنای دیگری دارد مانند بو و همین

کلمه در ترکی به معنی این است ) هدف روخوانی است 

تذکر: برای خواندن یک سطر را نگاه کنید و کلمه خوانی کنید .
بخش بخش (هجایی) نخوانید.
سعی کنید. شکل کلمه را بخاطر بسپارید.

شما وقتی مطالب بالا را خواندید بخش بخش نکردید . 

 پس بخش بخش نخوانید و کلمه به کلمه بخوانید.

توجه توجه کردید که شما کلمات بالارا کلمه خوانی و جمله خوانی کردید

بو را  تالار دی

بو  گؤن  توی  وار

آقا  سالار  بیک دی

آیدا  خانم  گلین دی

آیدا  باغ دان  بیر  دسته  گول  دردی

اتاق دا  خُنچا  بزک  اولوب

بیک گلین اتاق دا خُنچا باشین دا

آدام لار تالار دا

تالار دا  شام   بیش میش

 آشچی  اوجاق دا   آش و بوزباش ، دولما  ، قیما ،قورما ، کوفته ، بیشیر میش دیر

قاتق، سود،بال،سو،چای هر نه وار

شیرینی لر، قرابیه ، باسلیق نه ایستیرسن  وار

میوه لر آلو، آلبالو، آمرود، قیسی،یای میوه سی

بَی آتاسی آناسی شاد

گلین آتاسی آناسی شاد

هاوا خوش کئف ساز داماغ لار چاق دی

شاد لیق  بیر آریا  گلمیش

 آللاه یار و یاور اولسون