آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

Onuncu Ana Dili Dərsi

+0 به یه ن

L l 

lomu   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/lomu.jpeg lavaş   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/lavas.jpeg  

 lalə http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/lala.jpeg  alma http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alma.jpeg

bel http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bel.jpeg şalvarhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/salvar.jpeg

  qızıll  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/qizilgol.jpeg


 

Əlhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/al1.jpeg Balta http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/balta.jpeg

Dihttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dil.jpeg     

Lala Lalə   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/lala.jpeg     


Lalə dərəsi   

Bura Lalə dərəsidir.

Bu dərədə sari Lalələr lə  ala Lalələr  bitərlər .    

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/lalalar.JPG               

Salar la  ailəsi  burda


Əli Lalə dərər.

Salar Əli lə Ata bala

Ata bala bal satarlar.  


            http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/balci.jpeg                      

Lalə dərəsi bal dərəsi

Bal arisi burda bal arasa bəllidir ali bal burda.
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2bal.jpeg                                                      

Biri bal istərsə burda ala bilər. 

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/atlar.jpegAtlar    http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2itlar.jpegİtlər

Hecalari ……………………………………………………

 la,lə, lu, li

al, əl ,ul ,il


A,T, R,D,S,U,İ,Ə,L,..http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG      


öyrədən bilməlidir

Lalədərəsi = kənd adi

Salar =oğlan adi

Dıl biləcəyi

(lar,lər )

 Çoxluq  artırılmalari

sözlər sonunda gələn səsli hərflərə bağlıdır .

örnək

    (a ,ı,u,o) lar

atlar ,bunlar, qızlar, odlar,

         (e,ə,ü,ö,i) lər      

          evlər, əllər ,güllər ,sözlər ,itlər

 

Aydin "onuncu Ana dili dərsi"


9 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG 10 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG...http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif