آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

سککیزینجی آنا دیلی درسی

+0 به یه ن
ایـ یـ ی

ایلان
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ilan.jpeg اینه http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/iyn2.jpeg 

کیلیم http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/gilim1.jpeg   اَر یک http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/rik1.jpeg

                                                 

کئچی http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kei3.jpeg کیرپی http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kirpi.jpeg                 ایلدیر یم    http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ildirim3.jpeg


      ایپک ایپ  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ipk_ip.jpeg ایت
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sari_it_2jpeg.jpeg ایکی http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/iki2...jpg
 
 
          http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/isti_su1.JPG
ایستی سو
  
              http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/iri_at1.jpeg
بو بیر آت
.
آدی ایری .

بو بیر ایری آت .
ایسا  بوردا توتار.
ایری آت بوردا دورار .

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sari_it3.jpeg
بو ایت.
آدی ساری.
ساری ایت بوردادیر .
 
 

...................................................هجالار 

تی  ، ری  ،دی  ، سی

ایت ،  ایر ،  اید  ، ایس ، ای      

هجالارا دقت ادین (])   (عی)ای

   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG آ،ت،ر،ب،دس،او،ایـ،اَ              


  اؤیردن بیلمه‌لی‌دیر  
بو حرف 
(عـ ـعـ ـع ع)اَرَب (عرب) الفباسیندا  (ای) سسی ده وئریر
بئلجه:
ایسا (
عیسی) = اَرَب الفباسیندا (عیـ) ایـ سسی  و (ی) حرفی آ  سسی وئریر بیرینجی درسه باخ (کلیک ادین) آرتیق بیلیم یئنی درس لرده اولاجاق 

ایـ سوزونون باشدا یازی شکیلی (ایت)
یـ سوزون اورتادا یازی شکیلی(بیر)
ی سوزون سوندا یازی شکیلی  (آری)  
                   
ای
سوزونون تکجه یازی شکیلی(ای                                
                                                                     
سککیزینجی آنا دیلی درسی "آیدین "
  
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif  9http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG8http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG7