آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

یئددینجی آنا دیلی درسی

+0 به یه ن
او   و

اوشاق
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2usaq.jpeg اولدوز http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ulduz.jpeg 

     دوز http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/duz.jpeg        بوز  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2buz.jpeg

                                                 

    بورون  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/burun.jpeg تولوق http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tuluq.JPG                        یارپوز   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yarpuz.jpeg


دورنا قوشو http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/durna.jpeg توت
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2tut.jpeg  سو  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/su25.jpeg
 
 
          http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bu_su.jpeg
ب
و سو

بو س
و دور .
سو دورو دور.
آتا س
ودا دور.

          http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/satar.jpeg
ب
و توت
ب
و توت دور.
بورا آستارا دور.
آراد آستارا دا توت ساتار.     

...................................................هجالار 

  تو  ، رو  ،دو  ، سو

اوت ،  اور ،  اود  ، اوس

هجالارا دقت ادین (Tu)   (طو) تو

                      (ut)
...(اوط) اوت


   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG آ،ت،ر،ب،د،س،،او،ایـ                

     راد : اوغلان آدی

                                                                  یئدینجی آنا دیلی درسی "آیدین "

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif 8http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG7http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG6