آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

آلتینجی آنا دیلی درسی

+0 به یه ن
سـ س

سو
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/su2..jpeg سود http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sud4.jpeg

سوغانhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sogan.jpeg ساریمساقhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sarmsaq.jpeg

                                                 

 ساخسی کاسا http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kasa.jpegساات
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/saat.2.JPG تاسhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tas.2.jpeg
           

          سار 
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sar.jpeg
        
     
بارس
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bars.jpg  


     
     س
ارا : آراستا آستارا  دا .
    
             آراستا ساات ساتار.


...............................................هجالار 

  

   اس ،    سا  

     http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG آ،ت،ر،ب،د،س،او                  

     اؤیردن بیلمه‌لی‌دیر
( عا ) عرب الفبا سیندا
( آ ) سسی وئریر . بیرینجی درس
(عادل =آدئل) (عالم =آلئم)

                                                     آلتینجی آنا دیلی درسی "آیدین "

 
           http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif  7 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG6http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG5