آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

اوچونجو آنادیلی درسی

+0 به یه ن
ـر ر


توُر
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tor.jpeg نار http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nar.jpeg دیوارhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/duvar.jpeg
اَ نجیر http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ancir.jpeg   آچارhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/acar.jpeg

آر
ی http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ar.jpeg آرمود http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/armud.jpeg یارپاغhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2yarpaq.jpg

رادیو
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/RADIO.jpg ریحان http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/reyhan.jpegرادار http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/radar.jpeg


قورد   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/qurd.jpeg     بورون  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/burun.jpeg
 تار http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tar.jpeg

آرابا 
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/araba.jpegتار آرا


آتا آت آرا

تاتار توپ آتار

آرارات

.
هجالار..................................................................................
آر
     را


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG      آ،ت،ر ،ب اویردن بیلمه لی دیر
تورک دیلینده (ر)حرفیله باشلانان سؤز یوخ دیر باشقا دیلدن گلن سؤزلر باشلیق دا (ایـ)  حرفیله باشلانیر
اورنک : ایرضا، ایرحمان،ایرادیو، ...
             
                        
اوچونجو
آنا دیلی درسی "آیدین "

2http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG3http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG4 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif