آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

ایکینجی آنا دیلی درسی

+0 به یه ن
تـ ت

تار
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tar.jpeg توُر http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tor.jpeg
 
اَت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/a.t.jpeg ایت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/it.jpeg
ساات http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/saat.jpeg  

کیتابhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/titab.jpeg


توُپhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/top.jpeg
توت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tut.jpeg آت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at.jpeg آتا http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ata.jpeg

 
آتا آت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at_a.jpeg

                                                        .

.هجالار ...................................................................................
 
  آت   تا

                                         آ،ت،ر http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        
                             

اؤیره‌دن بیلمه‌لی‌دیر
(t) سسی حرف لری ارب (عرب) الفباسیندا

(تـ ،ت ،ط ،ة،ـة)

 کیتاب (کتاب ) و ساات (ساعت) 
ارب (
عرب)
کُوکولو سوزلردیر
کیتاب سؤزون ده تورک فونوتیک ایله( e) سسی( i )سسیله دیشیلیر
ساات سؤزون ده تورک فونوتیک ایله (ə )سسی( a)سسیله دیشیلیر

                      ایکینجی آنا دیلی درسی "آیدین"


                     http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif   3http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG2http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG1