آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

بایرام

+0 به یه ن

نئچه بئله بایراملار

تا چند از این عید ها

نحوه تبریک گفتن عید همراه با ارزوی طول عمر