آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

سال نو

+0 به یه ن

نئچه بئله بایراملار

تزه ایلینیز موبارک اولسون

تاهست عید باشد

سال نو شما مبارک