آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

هفت سین ،یئدی سین

+0 به یه ن

analar bayram sufrə sində quran , güzgü və bişirdikləri şirni və boyadıqları

yumurtalar  noql və nabatla uşaqları sevindirilər

mən uşaqlıqdaeşitmişdim ıl təhvil olanda balıq atlanar

 saatlar ona baxardım