آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

تکمچی

+0 به یه ن

       

بایرام آیندا تکمچیلر بو قوشمالاری اوخولار

(در ماه عید تکمچی ها این اشعار را میخوانند)

بیزیم یئرده یومورتانی یویارلار (در سرزمین ما تخم مرغ را می شویند)

انو دونوب یئدی رنگه بویارلار(بعدش به هفت رنگ ،رنگش میکنند)

یئدی سینده تحویل اوسته قویارلار(هرهفت تاراسرسفره تحویل میگذارند

سیزین بوتازه بایرا موز موبارک (این عید نو شما مبارک )

آیئز، ایلیز، هفتز، گونوز موبارک(ماه ،سال ،هفته،روز های شما مبارک)